עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 23/09/2020:
• דוקטורנט במכון למצב מוצק.
• משתלם ובת זוגו, המתגוררים במעונות כפר המשתלמים ע"ש זילוני.
• משתלם בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב, המתגורר במעונות סגל זוטר.
• סטודנטית בפקולטה לביולוגיה, המתגוררת במעונות מזרח.
• משתלמת ב פקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, המתגוררת במעונות כפר המשתלמים ע"ש זילוני.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.