עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 18/02/2021:

 • עובדת בלשכת הסגל האקדמי
 • עובד בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 15/02/2021:

 • עובדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
 • עובדת ביחידת הביטחון והחירום
 • עובד ביחידת הבטיחות
 • עובד ברשות למחקר פרה-קליני
 • עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
 • עובדת במכון המתכות
 • עובדת בפקולטה למדע והנדסה של חומרים

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 13/01/2021:
• עובדת בפקולטה להנדסה אזרחים וסביבתית

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 09/01/2021:
• חברת סגל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב
• ארבעה עובדים ביחידת הביטחון והחירום
• עובד באגף בינוי ותחזוקה
• עובד באגף כספים
• עובד בפקולטה להנדסת מכונות
• עובדת במרכז הבינלאומי

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 04/01/2021:

 • עובדת ביחידה לקידום סטודנטים
 • עובדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
 • עובדת בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי
 • שני סטודנטים בפקולטה להנדסה אזרחים וסביבתית המתגוררים במעונות מזרח חדש

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 03/01/2021:

 • שלושה עובדים ביחידה לקידום סטודנטים
 • סטודנט המתגורר במעונות מזרח
 • חבר סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה במגע ישיר עם החולים וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 29/12/2020:
• חבר סגל בפקולטה להנדסת מכונות
• סטונדטית בפקולטה להנדסה ביו-רפואית ובפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
• סטודנטית בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 27/12/2020:
• שני סטודנטים בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי המתגוררים במעונות מזרח
• סטונדטית בפקולטה להנדסת חומרים
• שני עובדים באגודת הסטודנטים
• סטודנטית בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 22/12/2020:

 • עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
 • עובד בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי
 • סטודנט המתגורר במעונות קנדה

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.