עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/09/2021:

 • 25/08  סטודנט בפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון.
 • 25/08  שני סטודנטים במעונות מזרח.
 • 26/08  סטודנטית בפקולטה למדע והנדסה של חומרים.
 •  26/08עובדת וסטודנט בפקולטה לביו-רפואה.
 • 26/0סטודנטית בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.
 •  26/08עובדת מוסד הטכניון )מחלקת משאבי אנוש).
 •  26/08עובדת באגף הרכש והמרכזים.
 • 01/09  סטודנטית בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.
 • 01/09  שני עובדים בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי.
 • 01/09  עובדת מוסד הטכניון )מחלקת משאבי אנוש).
 • 01/09  עובדת במזכירות לימודי הסמכה.
 • 01/09  סטודנטית ביחידת הבטיחות.
 • 01/09  עובדת באגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים (בניין אולמן).
 •   01/09חבר סגל וסטודנטית בפקולטה לביו-רפואה.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

חידוד הנחיות

עובד/ת, שחלילה בן משפחתו/ה בדרגה ראשונה ושגר עימו באותו בית, נמצא מאומת לקורונה, יסדיר במידת האפשר עם מנהליו עבודה מהבית מול משאבי אנוש.

עובד שאין באפשרותו לעבוד מהבית, יוכל להגיע לעבודה בכפוף למילוי כל התנאים הבאים בלבד:

• אך ורק בכפוף להצהרה שהוא שומר על בידוד מלא מהחולה המאומת (שירותים ומקלחת נפרדים, ארוחות נפרדות, שינה בנפרד, אי הימצאות כלל בחלל משותף).
• במידה והוא מחוסן בשני חיסונים לפחות בהתאם לגילו, או במידה והוא מחלים וחוסן בחיסון אחד לפחות.
• לאחר בדיקת PCR שלילית 48 שעות מרגע חשיפה אחרונה למאומת.

על כל הגעה לעבודה במקרה ובן משפחה בקרבה ראשונה התגלה כחולה מאומת, יש לקבל אישור מראש מהממונה הישיר .

עובד שאין באפשרותו לשמור על בידוד מלא מהחולה המאומת, לא יגיע כלל לטכניון ויסדיר את דיווח הנוכחות עבורו בתקופה זו מול אגף משאבי אנוש.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 24/08/2021:

• 17/8 חבר סגל בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל.
• 17/8 עובד במכון אשר לחקר החלל.
• 20/8 עובד במכון אשר לחקר החלל.
• 20/8 חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב.
• 22/8 סטודנטית בפקולטה להנדסה אזרחים וסביבתית.
• 22/8 חבר סגל בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.
• 22/8 עובדת בפקולטה פקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.
• 22/8 עובד בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך ובפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון.
• 23/8 חבר סגל בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.
• 23/8 עובד במכון למצב מוצק.
• 24/8 עובדת בפקולטה לביו-רפואה.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 16/08/2021:
• 16/8 משגיחה בבחינות בבניין אולמן.
• 16/8 תלמיד ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 16/8 סייעת במעונות היום של נעמ"ת בטכניון. כיתות "רימון" נסגרה עד להודעה חדשה.
• 16/8 חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 15/08/2021:
• 9/8 עובדת בבניין הסנט.
• 11/8 מורה ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 13/8 שתי סייעות במעונות היום של נעמ"ת בטכניון. כיתות "מרגנית" ו"ניצנים" נסגרו עד להודעה חדשה.
• 13/8 עובד בפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט.
• 14/8 חונך ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 14/8 חברת סגל בפקולטה לביולוגיה.
• 15/8 עובד בפקולטה לביו-רפואה.
• 15/8 עובדת ברשות המחקר.
• 15/8 עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/08/2021:

 • 5/7         סטודנט במעונות קנדה
 • 13/7      שני סטודנטים במעונות מזרח
 • 18/7       עובדת בפקולטה לביולוגיה
 • 19/7       משגיחה בבחינות בבניין באולמן
 • 22/7      עובדת בפקולטה לביו-רפואה
 • 26/7       עובדת בלשכת דיקן הסטודנטים
 • 27/7      ילדה בבריכת הטכניון
 • 1/8         חולה בחינוך הקדם אקדמי, שתי עובדות ברשות המחקר ועובדת באגף קשרי ציבור
 • 3/8         עובדת  בפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה ועובדת בפקולטה למדע והנדסה של חומרים
 • 4/8         חבר סגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וחולה בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 18/02/2021:

 • עובדת בלשכת הסגל האקדמי
 • עובד בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 15/02/2021:

 • עובדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
 • עובדת ביחידת הביטחון והחירום
 • עובד ביחידת הבטיחות
 • עובד ברשות למחקר פרה-קליני
 • עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
 • עובדת במכון המתכות
 • עובדת בפקולטה למדע והנדסה של חומרים

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.