עדכון בדבר חולת קורונה מאומתת בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולת קורונה מאומתת נוספת בקמפוס נכון ליום 28/08/2020:

• תלמידה באחת מכיתות הגן בקמפוס (להורי הכיתה נמסרה הודעה)

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולה במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 25/08/2020:

  • עובדת בפקולטה למתמטיקה
  • עובד במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 22/08/20:

•         עובד באגף משאבי אנוש

•         מתאמן שביקר במרכז הכושר ע"ש אמרסון שבמרכז הספורט בקמפוס ב-18/08/20 בין 08:30 ל-10:00

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך

עדכון מיוחד בדבר חולת קורונה מאומתת נוספת בקמפוס

עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון מיוחד בדבר שני חולי קורונה מאומתים

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 18/08/2020:

• סטודנטית בפקולטה ל פקולטה להנדסה ביו-רפואית
• עובדת ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון מיוחד בדבר שני חולי קורונה מאומתים

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 10/082020 :

• חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב

• עובד באגף בינוי ותחזוקה

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון: שני חולי קורונה נוספים בטכניון

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/08/2020:

  1. ילדה ששהתה בבריכת הטכניון ביום 31/07/2020 בין 13:00 ל-16:30.
  2. סטודנטית שנכחה בשני מבחנים בקמפוס:
    • ביום 29/07/2020 בחדר 309 בבניין אולמן בין 09:00 ל-12:00
    • ביום 02/08/2020 בחדר 707 בבניין אולמן בין 09:00 ל-12:00

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולה קורונה מאומת נוסף בקמפוס נכון ליום 27/07202:

סטודנט ששהה בחדר 705 בבניין אולמן במסגרת מבחן בקורס "פיסיקה 2" ביום 19/07/2020 בין 13:00 ל-16.00.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם הסטודנט במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים נכון ליום 14/07/2020:

  • עובד באגף משאבי אנוש – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.
  • עובד באגף בינוי ותחזוקה – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עמם במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.