חידוד הנחיות

עובד/ת, שחלילה בן משפחתו/ה בדרגה ראשונה ושגר עימו באותו בית, נמצא מאומת לקורונה, יסדיר במידת האפשר עם מנהליו עבודה מהבית מול משאבי אנוש.

עובד שאין באפשרותו לעבוד מהבית, יוכל להגיע לעבודה בכפוף למילוי כל התנאים הבאים בלבד:

• אך ורק בכפוף להצהרה שהוא שומר על בידוד מלא מהחולה המאומת (שירותים ומקלחת נפרדים, ארוחות נפרדות, שינה בנפרד, אי הימצאות כלל בחלל משותף).
• במידה והוא מחוסן בשני חיסונים לפחות בהתאם לגילו, או במידה והוא מחלים וחוסן בחיסון אחד לפחות.
• לאחר בדיקת PCR שלילית 48 שעות מרגע חשיפה אחרונה למאומת.

על כל הגעה לעבודה במקרה ובן משפחה בקרבה ראשונה התגלה כחולה מאומת, יש לקבל אישור מראש מהממונה הישיר .

עובד שאין באפשרותו לשמור על בידוד מלא מהחולה המאומת, לא יגיע כלל לטכניון ויסדיר את דיווח הנוכחות עבורו בתקופה זו מול אגף משאבי אנוש.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 24/08/2021:

• 17/8 חבר סגל בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל.
• 17/8 עובד במכון אשר לחקר החלל.
• 20/8 עובד במכון אשר לחקר החלל.
• 20/8 חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב.
• 22/8 סטודנטית בפקולטה להנדסה אזרחים וסביבתית.
• 22/8 חבר סגל בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.
• 22/8 עובדת בפקולטה פקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.
• 22/8 עובד בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך ובפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון.
• 23/8 חבר סגל בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.
• 23/8 עובד במכון למצב מוצק.
• 24/8 עובדת בפקולטה לביו-רפואה.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 16/08/2021:
• 16/8 משגיחה בבחינות בבניין אולמן.
• 16/8 תלמיד ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 16/8 סייעת במעונות היום של נעמ"ת בטכניון. כיתות "רימון" נסגרה עד להודעה חדשה.
• 16/8 חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 15/08/2021:
• 9/8 עובדת בבניין הסנט.
• 11/8 מורה ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 13/8 שתי סייעות במעונות היום של נעמ"ת בטכניון. כיתות "מרגנית" ו"ניצנים" נסגרו עד להודעה חדשה.
• 13/8 עובד בפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט.
• 14/8 חונך ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 14/8 חברת סגל בפקולטה לביולוגיה.
• 15/8 עובד בפקולטה לביו-רפואה.
• 15/8 עובדת ברשות המחקר.
• 15/8 עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/08/2021:

 • 5/7         סטודנט במעונות קנדה
 • 13/7      שני סטודנטים במעונות מזרח
 • 18/7       עובדת בפקולטה לביולוגיה
 • 19/7       משגיחה בבחינות בבניין באולמן
 • 22/7      עובדת בפקולטה לביו-רפואה
 • 26/7       עובדת בלשכת דיקן הסטודנטים
 • 27/7      ילדה בבריכת הטכניון
 • 1/8         חולה בחינוך הקדם אקדמי, שתי עובדות ברשות המחקר ועובדת באגף קשרי ציבור
 • 3/8         עובדת  בפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה ועובדת בפקולטה למדע והנדסה של חומרים
 • 4/8         חבר סגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וחולה בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 18/02/2021:

 • עובדת בלשכת הסגל האקדמי
 • עובד בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

וירוס הקורונה – עדכון #21 – 05/01/2021

אל בית הטכניון: סטודנטים, עובדים וחברי סגל,

במקביל לעלייה הדרמטית במספר חולי הקורונה ברחבי ישראל והדיונים המתקיימים בשעות האחרונות על אפשרות להחמרה בתנאי הסגר, אני מבקש לעדכן אתכם כי גם בטכניון נרשמה בימים האחרונים עלייה מדאיגה במספר החולים המאומתים ובמספר האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד. בחמשת הימים שחלפו מתחילת ינואר נוספו לפחות(*) 13 חולים מאומתים למניין המצטבר של חולים אותם אנחנו סופרים מאז התחיל המשבר במרץ 2020 (מעל ל-130 עד כה). כתוצאה מכך, נשלחו עוד כמה עשרות לבידוד. אם עד עכשיו הרוב המוחלט של מקרי ההדבקה אירעו מחוץ לקמפוס, הרי שבימים האחרונים נרשם מספר הולך וגדל של הדבקות בתוך הקמפוס.

הנהלת הטכניון עשתה וממשיכה לעשות מאמצים רבים על מנת לאפשר את המשך הפעילות בקמפוס בדגש על המשך פעולת מעבדות המחקר וכדי לאפשר פתיחה מדורגת של מעבדות ההוראה. אבל, ככל שתמונת התחלואה בקמפוס תחמיר, יקשה עלינו עוד יותר להצליח לשמר את יכולתנו לפעול בתחומים קריטיים אלו. אחד המאמצים החשובים נוגע ליכולת הניטור אחר התפשטות הנגיף בקמפוס, זיהוי מוקדם של חולים וקטיעת שרשראות ההדבקה. צוות בהובלת פרופ' ערן פרידלר מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית התקין ומפעיל מערך חיישנים בשוחות הביוב של מעונות הסטודנטים וחיישנים אלו נותנים תמונה מהימנה ביותר (עד כה – 100% הצלחה) של הימצאות חולים בבניינים מסוימים. צוות אחר בהובלת ד"ר נעמה גבע זטורסקי מהפקולטה לרפואה ישיק בשבוע הבא מערך זיהוי המבוסס על דגימות רוק (פרטים יופצו בהמשך).

עם כל החשיבות של מאמצי הניטור והזיהוי, אין לראות בהם תחליף לאחריות האישית המוטלת על כל אחד מאיתנו. אני שב וקורא לכל אחד מהמכותבים להקפיד על כל התקנות של התו הסגול (ריחוק פיסי, מסיכה, הימנעות מהתקהלות, שטיפת ידיים תדירה) קלה כחמורה. יתכן שההרעה במצב התחלואה בקמפוס נובעת מרפיון מסוים שנגרם עקב התמשכות המשבר ויתכן שחלק מאיתנו נכנס לשאננות עקב מבצע החיסונים המתנהל בימים אלו. זה לא הזמן לרפיון ובוודאי לא הזמן לשאננות. אנא המשיכו לנהוג באחריות כדי לשמור על עצמכם ועל הסובבים אתכם.

המשך בריאות טובה לכולם,

בועז

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 29/12/2020:
• חבר סגל בפקולטה להנדסת מכונות
• סטונדטית בפקולטה להנדסה ביו-רפואית ובפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
• סטודנטית בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.