עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/01/2022:
• 04/01 סטודנטית בפקולטה להנדסת מכונות
• 04/01 סטודנט בפקולטה לכימיה ע”ש שוליך
• 05/01 סטודנטית בפקולטה למדע והנדסה של חומרים המתגוררת במעונות קנדה
• 05/01 סטודנט בפקולטה לכימיה ע”ש שוליך המתגורר במעונות מזרח
• 05/01 חמישה סטודנטים בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע”ש ויטרבי
• 05/01 שלוש סטודנטיות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים (אחת מהן בהדריון)
• 05/01 עובדת בפקולטה למדעי המחשב ע”ש הנרי ומרילין טאוב
• 05/01 שלושה סטודנטים ביחידה ללימודים קדם אקדמיים
• 05/01 סטודנטית בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון המתגוררת במעונות מזרח חדש
• 05/01 סטודנט ובת זוגו המתגוררים במעונות כפר המשתלמים
• 05/01 סטודנט בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
• 05/01 סטודנט בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ובת זוגו המתגוררים במעונות קנדה
• 05/01 סטודנטית בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל ובן זוגה המתגוררים במעונות מזרח חדש
• 05/01 סטודנט בפקולטה לפיזיקה
• 05/01 סטודנט בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע”ש ויטרבי ובפקולטה לפיזיקה המתגורר במעונות מזרח חדש
• 05/01 סטודנט בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע”ש ויטרבי ובפקולטה לפיזיקה המתגורר במעונות ריפקין
• 05/01 סטודנטית בפקולטה למדעי המחשב ע”ש הנרי ומרילין טאוב המתגוררת במעונות כפר הסמכה
• 05/01 שני סטודנטים בפקולטה למדעי המחשב ע”ש הנרי ומרילין טאוב המתגוררים מעונות קנדה
• 05/01 חבר סגל זוטר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים ובת זוגו המתגוררים במעונות סגל זוטר
• 05/01 סטודנט בפקולטה למתמטיקה המתגורר במעונות ריפקין
• 05/01 סטודנט בפקולטה להנדסת מכונות המתגורר במעונות מזרח
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.