עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 16/08/2021:
• 16/8 משגיחה בבחינות בבניין אולמן.
• 16/8 תלמיד ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 16/8 סייעת במעונות היום של נעמ”ת בטכניון. כיתות “רימון” נסגרה עד להודעה חדשה.
• 16/8 חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב ע”ש הנרי ומרילין טאוב.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.