עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 15/02/2021:

  • עובדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
  • עובדת ביחידת הביטחון והחירום
  • עובד ביחידת הבטיחות
  • עובד ברשות למחקר פרה-קליני
  • עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
  • עובדת במכון המתכות
  • עובדת בפקולטה למדע והנדסה של חומרים

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.