עדכון בדבר חולת קורונה מאומתת בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולת קורונה מאומתת נוספת בקמפוס נכון ליום 08/09/2020:

  • עובדת בפקולטה להנדסת מכונות

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולה במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון: שני חולי קורונה נוספים בטכניון

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/08/2020:

  1. ילדה ששהתה בבריכת הטכניון ביום 31/07/2020 בין 13:00 ל-16:30.
  2. סטודנטית שנכחה בשני מבחנים בקמפוס:
    • ביום 29/07/2020 בחדר 309 בבניין אולמן בין 09:00 ל-12:00
    • ביום 02/08/2020 בחדר 707 בבניין אולמן בין 09:00 ל-12:00

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן.

אבטחת מידע ופרטיות בעידן עבודה/למידה מרחוק

עדכון מטעם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. כל אחד מתבקש לציית כמיטב יכולתו להנחיות המפורטות במסמכים

  1. הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: שאלות ותשובות להתנהלות הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי.
  2. דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית. שימו לב לנספח א'-  סט הנחיות למשתמש לעבודה מרחוק.