עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 04/01/2021:

  • עובדת ביחידה לקידום סטודנטים
  • עובדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
  • עובדת בפקולטה להנדסת חשמל ע”ש אנדרו וארנה ויטרבי
  • שני סטודנטים בפקולטה להנדסה אזרחים וסביבתית המתגוררים במעונות מזרח חדש

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.