עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 29/12/2020:
• חבר סגל בפקולטה להנדסת מכונות
• סטונדטית בפקולטה להנדסה ביו-רפואית ובפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
• סטודנטית בפקולטה להנדסת חשמל ע”ש אנדרו וארנה ויטרבי
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.