עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 27/12/2020:
• שני סטודנטים בפקולטה להנדסת חשמל ע”ש אנדרו וארנה ויטרבי המתגוררים במעונות מזרח
• סטונדטית בפקולטה להנדסת חומרים
• שני עובדים באגודת הסטודנטים
• סטודנטית בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית