עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 13/12/2020:
• חבר סגל בפקולטה למתמטיקה
• עובדת בלשכת דיקנית הסטונדטים
• סטודנט המתגורר במעונות קנדה
• זוג סטודנטים המתגוררים במעונות כפר המשתלמים ע”ש זילוני