עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 09/01/2021:
• חברת סגל בפקולטה למדעי המחשב ע”ש הנרי ומרילין טאוב
• ארבעה עובדים ביחידת הביטחון והחירום
• עובד באגף בינוי ותחזוקה
• עובד באגף כספים
• עובד בפקולטה להנדסת מכונות
• עובדת במרכז הבינלאומי

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.