עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/12/2020:

  • סטודנט בפקולטה להנדסה כימית ע”ש וולפסון
  • סטודנטית בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון  המתגוררת במעונות כפר המשתלמים ע”ש זילוני
  • סטודנט בפקולטה לביולוגיה
  • סטודנט בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.