עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולה קורונה מאומת נוסף בקמפוס נכון ליום 27/07202:

סטודנט ששהה בחדר 705 בבניין אולמן במסגרת מבחן בקורס "פיסיקה 2" ביום 19/07/2020 בין 13:00 ל-16.00.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם הסטודנט במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.