עדכון בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים נכון ליום 14/07/2020:

  • עובד באגף משאבי אנוש – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.
  • עובד באגף בינוי ותחזוקה – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עמם במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.