עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס נכון ליום 09/07/2020:

• 2 זוגות המתגוררים במעונות מזרח – שוהים בבידוד בדירתם במעונות.
• סטודנטית המתגוררת במעונות כפר הסמכה – שוהה בבידוד בדירתה שבמעונות.
• 2 סטודנטיות המתגוררות במעונות ריפקין – אובחנו כחולות במהלך תקופת הבידוד שעשו בביתן ונשארו להחלים מחוץ לקמפוס.
• עובדת באגף משאבי אנוש – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.
• עובדת במזכירות לימודי הסמכה – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עמם במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.