עדכון מיוחד – חולה קורונה התגלה בטכניון

אנו מבקשים לעדכן בדבר סטודנט שאובחן כחולה קורונה מאומת.
הסטודנט איננו מתגורר במעונות ושוהה כעת בבידוד בית מחוץ לטכניון.
להלן המידע על שהותו בקמפוס כפי שידוע לנו בשעה זו:

21.6.20 בין השעות 19:00-21:00 – בבית המדרש בבית הכנסת אוהל אהרון. כל מי ששהה במועד זה בבית הכנסת ויש לו יסוד להניח כי היה בקרבתו של החולה, במרחק של פחות מ-2 מ’ ובמשך למעלה מרבע שעה, מתבקש לפנות לרב בית הכנסת, הרב אלעד דוקוב, כדי לברר אם עליו להיכנס לבידוד.

21.6.20 בין השעות 23:00- 23:30 – מסעדת זסטי. כל מי ששהה במועד זה במסעדה ויש לו יסוד להניח כי היה בקרבתו של החולה, במרחק של פחות מ-2 מ’ ובמשך למעלה מרבע שעה, מתבקש לפנות לממונת קורונה באס”ט, גב׳ אסתי גולדמן, כדי לברר אם עליו להיכנס לבידוד.

22.6.20 בין השעות 20:00-22:30 – מגרשי הטניס בטכניון. כל מי ששהה במועד זה במגרשי הטניס ויש לו יסוד להניח כי היה בקרבתו של החולה, במרחק של פחות מ-2 מ’ ובמשך למעלה מרבע שעה, מתבקש לפנות למנהל מרכז הספורט, מר יואב פיילר, כדי לברר אם עליו להיכנס לבידוד.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם הסטודנט במגע ישיר צפוי לקבל על כך הודעה אישית ומתבקש לברר מול משרד הבריאות את תקופת הבידוד הנדרשת. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.