עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 01/10/2020:
• עובדת במכון המתכות.
• עובדת באגף רכש ומכרזים.
• עובד בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 21/09/2020:
• עובדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
• עובד בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
• עובד באגף למחשוב ומערכות מידע

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולת קורונה מאומתת בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולת קורונה מאומתת נוספת בקמפוס נכון ליום 18/09/2020:

עובדת באגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים (בניין אולמן)

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולה במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולה קורונה מאומת בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולה קורונה מאומת נוסף בקמפוס נכון ליום 06/09/2020:

  • עובד בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולה במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולת קורונה מאומתת בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולת קורונה מאומתת נוספת בקמפוס נכון ליום 28/08/2020:

• תלמידה באחת מכיתות הגן בקמפוס (להורי הכיתה נמסרה הודעה)

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולה במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון מיוחד בדבר שני חולי קורונה מאומתים

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 18/08/2020:

• סטודנטית בפקולטה ל פקולטה להנדסה ביו-רפואית
• עובדת ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים נכון ליום 14/07/2020:

  • עובד באגף משאבי אנוש – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.
  • עובד באגף בינוי ותחזוקה – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עמם במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס נכון ליום 09/07/2020:

• 2 זוגות המתגוררים במעונות מזרח – שוהים בבידוד בדירתם במעונות.
• סטודנטית המתגוררת במעונות כפר הסמכה – שוהה בבידוד בדירתה שבמעונות.
• 2 סטודנטיות המתגוררות במעונות ריפקין – אובחנו כחולות במהלך תקופת הבידוד שעשו בביתן ונשארו להחלים מחוץ לקמפוס.
• עובדת באגף משאבי אנוש – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.
• עובדת במזכירות לימודי הסמכה – שוהה בבידוד מחוץ לקמפוס.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עמם במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.